Generatywna sztuczna inteligencja - wpływ ai na strategie seo

Generatywna sztuczna inteligencja i strategia SEO: Jak najlepiej wykorzystać narzędzia

5
(86)

Portal Search Engine Journal przeprowadził szerokie badania i analizy dotyczącego tego, jak generatywna sztuczna inteligencja może wpłynąć na SEO. Ich raport State of SEO pokazuje, jak specjaliści SEO reagują na rozwój generatywnych narzędzi AI zdolnych do tworzenia treści.

Spis treści

W raporcie zawarto wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ekspertów SEO, aby ocenić ich poglądy na temat tego, w jaki sposób pojawiające się technologie generatywnej sztucznej inteligencji mogą wpłynąć na ich strategie teraz i w nadchodzących latach.

Chociaż poglądy na temat potencjalnych skutków są różne, badanie wykazało, że większość specjalistów SEO uważa, że generatywna sztuczna inteligencja będzie miała przynajmniej pewien wpływ – ale także stwarza różne interesujące możliwości.

Raport analizuje również postawy w oparciu o poziom doświadczenia i wielkość zespołu. Zbadano, które działania SEO najbardziej mogą  zostać zautomatyzowane za pomocą sztucznej inteligencji.

Dodatkowo, artykuł ten analizuje możliwe zagrożenia i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do nadmiernego polegania na generatywnych narzędziach AI do tworzenia treści.

Na koniec zostaną przedstawione prognozy dotyczące tego, w jaki sposób strategie SEO mogą ewoluować, gdy treści generowane przez sztuczną inteligencję staną się bardziej powszechne w przyszłości.

Przeczytaj także:

Treści AI to krótkoterminowy arbitraż, a nie długoterminowa strategia

Wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na strategie SEO

Istnieją różne poglądy na temat tego, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO – pozycjonowanie stron internetowych). Niektórzy uważają, że sygnalizuje to koniec SEO, jakie znamy, podczas gdy inni uważają, że mocno zmieni działania i strategie SEO.

Według ankiety przeprowadzonej przez Search Engine Journal większość (81,5%) specjalistów SEO twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja miała już pewien wpływ na ich strategię SEO.

Raport pokazuje, że kadra kierownicza jest najbardziej zaniepokojona wpływem generatywnej sztucznej inteligencji na ich strategie SEO, przy czym 37% przewiduje znaczący wpływ.

Z kolei freelancerzy (23,5%) i właściciele firm (24%) są bardziej pewni, że generatywna sztuczna inteligencja nie będzie wymagać od nich znaczącej zmiany podejścia do SEO.

Postawy wobec potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji

Badanie wykazało optymistyczne nastawienie do potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji, przy czym 72,4% respondentów przewiduje, że przyniesie ona pozytywne korzyści.

Specjaliści SEO z doświadczeniem od 5 do 10 lat byli najbardziej pozytywnie nastawieni, a 77,3% z nich miało pozytywne nastawienie do generatywnej sztucznej inteligencji.

Dla porównania, eksperci branżowi z ponad 20-letnim doświadczeniem byli najbardziej zaniepokojeni – 27,9% wyraziło obawy, a 13,2% uznało, że może to być bardzo szkodliwe.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja w praktykach SEO

Znaczny odsetek (68%) ekspertów SEO zamierza wdrożyć zautomatyzowane procesy przy użyciu narzędzi AI. Większe organizacje SEO wykazują mocniejsze zainteresowanie wykorzystaniem automatyzacji, a przyjęcie rozwiązań AI rośnie wraz ze wzrostem liczby pracowników w zespołach SEO.

Badanie wykazało, że zadania, które większość osób chce zautomatyzować za pomocą sztucznej inteligencji, są następujące:

Wskazuje to, że generatywna sztuczna inteligencja może znacznie poprawić wydajność i pozwolić zespołom skoncentrować się na najbardziej krytycznych zadaniach.

Możliwości dla dostawców usług SEO

Raport wskazuje na dwie główne możliwości dla dostawców usług SEO, które nie wykluczają się wzajemnie:

Firmy oferujące narzędzia i oprogramowanie SEO mogą skorzystać na zaspokojeniu tych potrzeb.

Priorytety dla dyrektorów i wyższej kadry zarządzającej

Dyrektorzy i kierownicy wyższego szczebla mają szczególne priorytety, jeśli chodzi o automatyzację zadań. Ich najważniejsze priorytety to korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji (13,6%), audyt treści (8%), audyt SEO (8%) oraz zarządzanie schematem i danymi strukturalnymi (6,7%). Generowanie treści jest piątym najważniejszym priorytetem.

Ponieważ kadra kierownicza i menedżerowie wyższego szczebla mają znaczną siłę nabywczą i decyzyjność, prawdopodobnie będą napędzać wdrażanie rozwiązań w tych obszarach.

Preferencje automatyzacji w zależności od wielkości zespołu

Zespoły różnej wielkości mają oczywiście różne priorytety:

Mniej niż połowa respondentów zajmujących się SEO w pojedynkę zamierza zacząć wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję w swojej pracy w ciągu najbliższego roku.

Trend firm dążących do przyjęcia rozwiązań AI może wynikać z niewystarczających zasobów lub chęci wyróżnienia się.

Mniejsze firmy mogłyby skorzystać na starannym wdrożeniu sztucznej inteligencji w celu poprawy efektywności operacyjnej, co pozwoliłoby im bardziej skoncentrować się na długoterminowej strategii i innowacjach.

Z kolei większe zespoły wykazują większe podekscytowanie i chęć korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji. Te większe zespoły są dobrze przygotowane do wdrażania nowych technologii, wypróbowywania innowacyjnych usług i rozwiązywania problemów związanych z przepływem pracy.

Ryzyko, ograniczenia i kwestie etyczne związane z generatywną sztuczną inteligencją w SEO

Generatywna sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w zakresie poprawy SEO, ale musimy uważać, aby nie polegać na niej zbyt mocno. Choć technologia ta jest ekscytująca oraz daje naprawdę spore możliwości, kluczowe jest dokładne zrozumienie związanych z nią zagrożeń, ograniczeń i problemów etycznych. Pośpieszne i nieprzemyślane korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji bez wystarczającego zastanowienia, może prowadzić do problemów w przyszłości.

Ograniczenia generatywnej sztucznej inteligencji

Chociaż sztuczna inteligencja generatywna poczyniła duże postępy, nadal popełnia błędy. Może tworzyć treści, które nie mają sensu, nie pasują do kontekstu lub wymagają korekty.

Sztuczna inteligencja może przetwarzać tony danych, ale nie potrafi myśleć krytycznie jak ludzie. Oznacza to, że generowane przez nią treści, choć przyjazne dla SEO, mogą nie stanowić wartości dla czytelników lub nie odzwierciedlać Twojej marki.

Ryzyko nadmiernego polegania na sztucznej inteligencji

Zbytnie poleganie na sztucznej inteligencji może sprawić, że treści online będą mniej kreatywne i unikalne. Może to doprowadzić do sytuacji w której wszystkie strony internetowe będą brzmiały tak samo i mniej ludzko. W konsekwencji pojawi się zjawisko polegajace na tym, że treści będą mniej intrygujące i zmniejszą zaangażowanie odbiorców.

Ponadto generatywna sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na autentyczność marki, jeśli treść brzmi zbyt robotycznie lub formalnie, zamiast odzwierciedlać odrębną i unikalną osobowość marki.

Wyszukiwarki stale zmieniają swoje systemy i algorytmy, aby promować dobre, oryginalne treści i tym samym ograniczać treści niskiej jakości lub fałszywe. Oznacza to, że zbytnie poleganie na sztucznej inteligencji przy tworzeniu treści może prowadzić do kar, jeśli treść wydaje się niskiej jakości lub zwodnicza.

Oprócz już wymienionych ograniczeń, warto również wspomnieć o tym, że generatywne modele językowe nie zawsze są w stanie dostosować się do dynamicznych zmian w algorytmach wyszukiwarek. Oznacza to, że treści generowane przez AI mogą w pewnym momencie przestać być przyjazne dla SEO.

Trzeba mieć też świadomość ryzyka, jakie może nieść nadmierne opieranie się na generatywnej sztucznej inteligencji. Zbytnie poleganie na sztucznej inteligencji w zakresie SEO może prowadzić do uzależnienia od tej technologii. W takiej sytuacji, gdy pojawią się problemy z AI, pozycja strony internetowej może drastycznie spaść. Lub też będzie problem z publikacją nowych, lepszych treści, z tego powodu, że dana firma/agencja SEO zrezygnowała z usług profesjonalnych copywriterów lub znacząco zredukowała ich udział w procesie tworzenia treści. 

Ponadto warto mieć świadomość zwrócić uwagę na jeszcze inne, dodatkowe kwestie, a więc:

Wnioski

Sztuczna inteligencja generatywna to potężne narzędzie, które może być wykorzystane do poprawy SEO. Jednak należy zwracać uwagę na jej ograniczenia, zagrożenia i kwestie etyczne.

Aby uniknąć problemów, sztuczną inteligencję należy stosować z umiarem i świadomością. Należy ją traktować jako uzupełnienie, a nie zastępstwo dla pracy ludzkiej.

Przy tworzeniu treści za pomocą sztucznej inteligencji należy pamiętać o następujących zasadach:

Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji w SEO:

Stosując się do tych wskazówek, możesz zminimalizować ryzyko związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w SEO i wykorzystać jej potencjał w celu poprawy pozycji swojej strony internetowej w wynikach wyszukiwania.

Wyznaczanie przyszłości: Jak mogą ewoluować strategie SEO

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz lepsza w generowaniu treści, strategie SEO będą musiały ulec zmianie. Oto kilka wybiegających w przyszłość spostrzeżeń na temat tego, jak SEO może się zmienić w nadchodzących latach.

Równoważenie automatyzacji i personalizacji

Sztuczna inteligencja prawdopodobnie przejmie bardziej rutynowe zadania związane z pisaniem, ponieważ będzie coraz lepsza w generowaniu treści. Jednak zaangażowanie ludzi w proces tworzenia treści jest niezbędne. Sztuczna inteligencja może produkować tekst, ale ludzie są potrzebni, aby upewnić się, że łączy się on z czytelnikami (posiada odpowiednią wartość merytoryczną, jest unikalny i językowo poprawnie napisany) oraz w odpowiedni sposób reprezentuje markę.

Specjaliści SEO muszą więc znaleźć właściwą równowagę między korzystaniem z możliwości AI, a dodawaniem osobistego charakteru oraz unikalności.

Wzrost popularności wyszukiwania głosowego i rola sztucznej inteligencji

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z asystentów AI, takich jak ChatGPT, Google Bard i Bing Chat, wyszukiwanie głosowe może stać się bardziej popularne. W rezultacie strategie SEO mogą ulec zmianie, aby dostosować się do zmiany w kierunku wyszukiwania głosowego.

Narzędzia AI, które generują tekst konwersacyjny, mogą pomóc w optymalizacji treści pod kątem wyszukiwania głosowego. Odbywa się to poprzez przewidywanie pytań, które ludzie mogą zadawać i używanie słów, które ludzie naturalnie wypowiadają podczas rozmowy.

Analiza predykcyjna oparta na sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja i modele uczenia maszynowego mogą przetwarzać ogromne ilości danych w celu identyfikacji wzorców i przewidywania przyszłych trendów i działań użytkowników.

Strategie SEO będą prawdopodobnie ewoluować, aby wykorzystać więcej informacji opartych na danych w celu optymalizacji treści i poprawy rankingów.

Hiper-spersonalizowane treści

Sztuczna inteligencja może tworzyć spersonalizowane treści dla użytkowników w oparciu o ich zainteresowania i działania online. W miarę doskonalenia sztucznej inteligencji wyszukiwarki mogą ewoluować, generując bardziej spersonalizowane strony wyników wyszukiwania (SERP).

Może to poprawić wrażenia użytkowników i zwiększyć ich zaangażowanie. Z drugiej strony, eksperci SEO będą musieli dostosować swoje strategie dotyczące treści, aby pozostać na szczycie.

Podsumowanie

Raport State Of SEO dostarcza cennych informacji na temat tego, jak specjaliści SEO postrzegają wpływ generatywnej sztucznej inteligencji. Kadra kierownicza priorytetowo traktuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do audytu treści i zarządzania danymi strukturalnymi. Z kolei małe zespoły są bardziej skoncentrowane na audytach treści i analizie linków zwrotnych.

Wraz z postępem generatywnej sztucznej inteligencji, strategie SEO prawdopodobnie zmienią się w celu włączenia większej ilości analiz predykcyjnych, spersonalizowanych treści i optymalizacji pod kątem wyszukiwania głosowego.

Jednak ludzki nadzór i kreatywność pozostają niezbędne do tworzenia wysokiej jakości treści, które będą rezonować. Przyszłość SEO wymaga zrównoważenia możliwości sztucznej inteligencji z osobistym podejściem ludzkich ekspertów.

Autor: Rafał Gawor

Freelancer SEO | Copywriter kiedy trzeba

Podziel się:

Pozycjonowanie

Wyślij nam adres swojej strony, a my poddamy ją kompleksowej analizie, która obejmuje widoczność w wynikach wyszukiwania, aktualny ruch na stronę, profil linków, porównanie do konkurencji i audyt techniczny.
 
Na podstawie wyników analizy zaproponujemy odpowiedni budżet, który pozwoli w perspektywie czasu osiągnąć satysfakcjonujące efekty, a więc zwiększoną widoczność w naturalnych wynikach wyszukiwania na coraz więcej fraz i wyższe pozycje – o wiele więcej fraz kluczowych w TOP 10, a tym samym wzrost ruchu, konwersji i sprzedaży. 

Kampania Google Ads i Facebook Ads

Jeśli jesteś zainteresowany kampaniami Google Ads i Facebook Ads zaznacz odpowiednie usługi, a my przygotujemy adekwatne propozycje pod tym kątem. 

Opisz swój biznes, określ swoje cele oraz na czym Ci zależy. Po analizie Twojej strony oraz branży zaproponujemy optymalne rozwiązanie, włącznie z propozycją budżetu potrzebnego na efektywne działania. Dobierzemy także optymalny rodzaj kampanii, która idealnie będzie pasowała do Twojego biznesu.

Szybki kontakt

Pozycjonowanie

+48 792 955 350

Kampanie Google Ads

+48 660 292 265

Zamów bezpłatną analizę i wycenę

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Usługa
(więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityka Prywatności)

Oceń tekst

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów 86

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Similar Posts