Aktualizacja algorytmu Google Core / Spam Update 2024

Aktualizacja algorytmu Google z 5 marca 2024 – Co się zmieniło?

5
(2)

Aktualizacja algorytmu Google Core / Spam Update 2024, czyli rewolucja w wyszukiwaniu?

Właściciele stron internetowych i specjaliści SEO z całego świata wstrzymali oddech, gdy 5 marca 2024 roku Google ogłosiło kolejną, znaczącą aktualizację swojego algorytmu – Core Update / Spam Update 2024. Choć zmiany w wyszukiwarce giganta nie są niczym nowym, to ta zapowiada się jako jedna z najbardziej rewolucyjnych w ostatnich latach. Co to oznacza dla Twojej strony internetowej? Czy rzeczywiście zapowiada się rewolucja w wyszukiwaniu? I jak możesz się do nich dostosować, aby utrzymać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania?

Ważne daty:

Strony internetowe mają więc dwa miesiące, aby dostosować się do tych zmian, czyli do 5 maja 2024 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji znajdziesz między innymi na tych stronach:

Spis treści

Najważniejsze informacje dotyczące aktualizacji Core / Spam Update 2024

Aktualizacja algorytmu Google z 5 marca 2024 r., obejmująca zarówno podstawową aktualizację algorytmu (core update), jak i aktualizację dotyczącą spamu (spam update), wprowadza znaczące zmiany mające na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania i zapewnienie użytkownikom lepszego doświadczenia.

Najważniejsze zmiany:

Przeczytaj także:

10 najważniejszych czynników rankingowych Google w roku 2024

Co aktualizacja algorytmu Google z marca 2024 oznacza dla właścicieli stron internetowych?

Marzec 2024 r. przyniósł znaczące zmiany w algorytmie Google, mające na celu zwalczanie niskiej jakości treści i promowanie witryn o wysokim poziomie wiarygodności i użyteczności. Co to oznacza dla właścicieli stron internetowych? Oto kilka kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę:

Konsekwencje dla właścicieli stron:

Aktualizacja Google z marca 2024 r. bez wątpienia wywołała spore poruszenie w świecie SEO. Z jednej strony postawiła przed właścicielami stron internetowych nowe wyzwania, z drugiej strony stworzyła również szanse na rozwój. W tym zmienionym krajobrazie pozycjonowanie stron staje się jeszcze bardziej wymagające, ale jednocześnie oferuje ogromny potencjał dla tych, którzy potrafią się dostosować do nowych realiów.

Pozycjonowanie stron w erze post-aktualizacji Google 2024 roku wymaga od właścicieli stron internetowych holistycznego podejścia do SEO. Nie wystarczy już skupiać się na technicznych aspektach optymalizacji. Kluczem do sukcesu jest tworzenie wartościowych treści, budowanie zaufania i zapewnianie użytkownikom doskonałego doświadczenia.

Pamiętaj, że pozycjonowanie stron to nie sprint, ale maraton. Efekty działań SEO nie są widoczne z dnia na dzień, ale wymagają czasu i cierpliwości. Stosując się do najlepszych praktyk SEO i stale monitorując zmiany w algorytmie Google, możesz osiągnąć długoterminowy sukces w pozycjonowaniu swojej strony internetowej.

Zagrożenia dla SEO, ich wpływ na strony internetowe oraz rozwiązania

Zagrożenie: Nadużycie reputacji

Znaczenie dla stron

Rozwiązanie

Zagrożenie: Wykorzystanie wygasłych domen

Znaczenie dla stron

Rozwiązanie

Zagrożenie: Polityki spamowe Google

Znaczenie dla stron

Rozwiązanie

Dodatkowe zagrożenia SEO

Podsumowując:

Zagrożeń SEO jest wiele, ale stosowanie się do wytycznych Google i tworzenie wartościowych treści dla użytkowników może pomóc w ich uniknięciu i zapewnić stronie wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

Analiza zmian spowodowanych aktualizacją algorytmu Google w walce z niskiej jakości treścią

W odpowiedzi na rosnący problem niskiej jakości treści w Internecie, Google wprowadza znaczące zmiany w swojej polityce spamowej. Te zmodyfikowane zasady stanowią krok milowy w walce z nieuczciwymi praktykami i zapewniają lepsze rezultaty wyszukiwania dla użytkowników.

Komentarz Elizabeth Tucker, dyrektora ds. produktów w dziale wyszukiwania w Google:

“We believe these updates will reduce the amount of low-quality content on Search and send more traffic to helpful and high-quality sites. Based on our evaluations, we expect that the combination of this update and our previous efforts will collectively reduce low-quality, unoriginal content in search results by 40%”

"Wierzymy, że te aktualizacje zmniejszą ilość niskiej jakości treści w wynikach wyszukiwania i skierują więcej ruchu do pomocnych i wysokiej jakości witryn. Na podstawie naszych ocen oczekujemy, że połączenie tej aktualizacji i naszych wcześniejszych wysiłków łącznie zmniejszy ilość niskiej jakości, nieoryginalnych treści w wynikach wyszukiwania o 40%"

A więc oczekiwane przez Google rezultaty miałyby wyglądać następująco:

Nadużywanie wygasłych domen: Google kładzie kres manipulacji

Expired domain abuse, czyli nadużywanie wygasłych domen, to od dawna znana i nagminna praktyka, z którą walczą wyszukiwarki. Google postanowiło w końcu położyć kres temu procederowi, oficjalnie klasyfikując tę strategię jako formę spamu w ramach najnowszej aktualizacji algorytmu z marca 2024 roku. To bez wątpienia znacząca zmiana, która rzuci nowe wyzwanie osobom i firmom usiłującym manipulować wynikami wyszukiwania.

Dlaczego wygasłe domeny są kuszące dla manipulatorów?

Domeny, które straciły ważność, często zachowują pewien poziom autorytetu i zaufania w oczach wyszukiwarek. Dzieje się tak za sprawą zgromadzonych wcześniej backlinków i historii strony. Manipulatorzy wykorzystują ten fakt, przejmując wygasłe domeny i publikując na nich treści niskiej jakości lub całkowicie niezwiązane z pierwotnym tematem strony. Takie działania mają na celu szybkie i sztuczne podniesienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania, co jest nieuczciwe wobec innych stron i szkodliwe dla użytkowników szukających rzetelnych informacji.

Co to oznacza dla właścicieli stron?

Jeśli Twoja strona wykorzystuje wygasłe domeny do publikacji niskiej jakości treści lub manipulacji rankingiem, możesz spodziewać się spadku pozycji w wynikach wyszukiwania, a nawet całkowitego usunięcia z indeksu Google. Ważne jest, aby tworzyć strony o wysokiej jakości, oferujące użytkownikom wartościowe treści i rzetelne informacje.

Podsumowując:

Aktualizacja algorytmu Google core / spam update z 5 marca 2024 r. to wyraźny sygnał, że firma nie toleruje manipulacji wynikami wyszukiwania. Skupienie na jakości treści i wartości dla użytkownika staje się coraz ważniejsze w budowaniu pozycji strony w internecie. Nadużywanie wygasłych domen to nieefektywna i krótkowzroczna strategia, która może prowadzić do poważnych kar ze strony Google.

Nadużywanie reputacji witryny: Zagrożenie dla zaufania i pozycji w wyszukiwarce

Nadużywanie reputacji witryny (Site reputation abuse) to zjawisko, w którym strony internetowe o ugruntowanej pozycji i zaufaniu wykorzystują swój autorytet do promowania treści niskiej jakości, często zupełnie niezwiązanych z pierwotną tematyką serwisu. Praktyka ta negatywnie wpływa na użytkowników, obniża wiarygodność witryn i może skutkować karami ze strony Google.

Metody nadużyć:

Konsekwencje nadużyć:

Google podaje przykład:

“For example, a third party might publish payday loan reviews on a trusted educational website to gain ranking benefits from the site. Such content ranking highly on Search can confuse or mislead visitors who may have vastly different expectations for the content on a given website.”

"Na przykład, strona trzecia może publikować recenzje chwilówek w zaufanej witrynie edukacyjnej, aby uzyskać korzyści z rankingu witryny. Takie treści zajmujące wysokie pozycje w wyszukiwarce mogą dezorientować lub wprowadzać w błąd odwiedzających, którzy mogą mieć zupełnie inne oczekiwania co do treści na danej stronie internetowej."

Po czym dodaje:

“We’ll now consider very low-value, third-party content produced primarily for ranking purposes and without close oversight of a website owner to be spam. We're publishing this policy two months in advance of enforcement on May 5, to give site owners time to make any needed changes.”

"Będziemy teraz uznawać za spam treści stron trzecich o bardzo niskiej wartości, tworzone głównie w celach rankingowych i bez ścisłego nadzoru właściciela witryny. Publikujemy tę politykę dwa miesiące przed wprowadzeniem jej w życie 5 maja, aby dać właścicielom witryn czas na wprowadzenie niezbędnych zmian."

Nadużywanie reputacji witryny to poważny problem, który wymaga zaangażowania ze strony właścicieli stron internetowych, twórców treści i wyszukiwarek. Tylko wspólne działania mogą zapewnić użytkownikom dostęp do rzetelnych i wartościowych treści w wyszukiwarce.

Uwaga: Nie wszystkie metody dystrybucji treści i pozyskiwania linków są szkodliwe

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie każda forma dystrybucji treści i pozyskiwania linków wiąże się z ryzykiem spadku widoczności strony w wynikach wyszukiwania, a tym bardziej z karą od Google. Kluczowym aspektem jest tutaj jakość, zarówno samych treści, jak i stron, na których są one publikowane.

Wysoka jakość treści i stron gwarantuje bezpieczeństwo:

Niska jakość treści i stron wiąże się z ryzykiem:

Nadużywanie skalowanej treści - eskalacja problemu i odpowiedź Google

Nadużywanie skalowanej treści (Scaled content abuse), znane również jako „spam treściowy„, stało się palącym problemem w świecie SEO. Polega na automatycznym generowaniu ogromnych ilości treści niskiej jakości, często z pomocą sztucznej inteligencji, w celu manipulowania rankingiem wyszukiwarek.

Celem tej nieuczciwej praktyki jest oszustwo algorytmów Google i sztuczne podniesienie pozycji witryny w wynikach wyszukiwania. Strony stworzone w ten sposób udają, że odpowiadają na popularne zapytania, ale w rzeczywistości nie dostarczają użytkownikom żadnej realnej wartości. Zamiast tego, oferują jedynie powierzchowne informacje, zduplikowane treści lub po prostu bezużyteczny bełkot.

Aktualizacja algorytmu Google Core / Spam Update 2024 stanowi zdecydowaną odpowiedź na te nadużycia. Wprowadza on zaawansowane mechanizmy identyfikacji i penalizowania witryn, które angażują się w tego typu praktyki. Google jasno deklaruje, że treści o niskiej lub zerowej wartości, generowane na dużą skalę, nie będą tolerowane.

Google stwierdziło, że tworzenie treści na dużą skalę w celu poprawy rankingów wyszukiwania – czy to za pomocą automatyzacji, ludzi czy kombinacji – jest niezgodne z jego wytycznymi.

“This will allow us to take action on more types of content with little to no value created at scale, like pages that pretend to have answers to popular searches but fail to deliver helpful content.”

"Umożliwi to nam podejmowanie działań wobec różnorodnych form treści o niskiej lub zerowej wartości, produkowanych masowo, jak na przykład strony prezentujące się jako źródła odpowiedzi na popularne zapytania, lecz nie dostarczające użytecznych informacji."

Jakie są przykłady stron, które udają, że mają odpowiedzi, ale ich nie dostarczają? Google wskazuje, że są to strony, które zaczynają się od stwierdzenia, że odpowiedzą na twoje pytanie, a następnie prowadzą cię do niskiej jakości treści i nigdy nie dają odpowiedzi na twoje pytania:

“Our long-standing spam policy has been that use of automation, including generative AI, is spam if the primary purpose is manipulating ranking in Search results. The updated policy is in the same spirit of our previous policy and based on the same principle. It’s been expanded to account for more sophisticated scaled content creation methods where it isn’t always clear whether low quality content was created purely through automation.”

"Nasza wieloletnia polityka dotycząca spamu stanowi, że korzystanie z automatyzacji, w tym generatywnej sztucznej inteligencji, jest spamem, jeśli głównym celem jest manipulowanie rankingiem w wynikach wyszukiwania. Zaktualizowana polityka jest w tym samym duchu, co nasza poprzednia i opiera się na tej samej zasadzie. Została ona rozszerzona, aby uwzględnić bardziej wyrafinowane metody tworzenia treści, w przypadku których nie zawsze jest jasne, czy treści niskiej jakości zostały stworzone wyłącznie za pomocą automatyzacji."

Oraz:

“Our new policy is meant to help people focus more clearly on the idea that producing content at scale is abusive if done for the purpose of manipulating search rankings and that this applies whether automation or humans are involved.”

"Nasza nowa polityka ma pomóc ludziom skupić się bardziej na idei, że tworzenie treści na dużą skalę jest nadużyciem, jeśli odbywa się w celu manipulowania rankingami wyszukiwania i że dotyczy to zarówno automatyzacji, jak i ludzi."

W świetle tych zmian, twórcy treści i właściciele witryn muszą wyraźnie zrozumieć konsekwencje nadużywania skalowanej treści. Skupienie się na generowaniu niskiej jakości treści, w celu manipulowania rankingiem, może teraz doprowadzić do kary od Google, negatywnie wpływając na widoczność witryny w wyszukiwarce.

Zamiast tego Google promuje tworzenie wartościowych, oryginalnych i przede wszystkim pomocnych treści, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i zapytania użytkowników. Skupienie się na wysokiej jakości treści nie tylko uchroni witrynę przed karami, ale również zapewni jej długoterminowy sukces w wyszukiwarkach.

Przydatna treść (helpful content) zintegrowana z głównymi aktualizacjami Google Core Update 2024

Marzec 2024 przyniósł znaczącą zmianę w sposobie, w jaki Google ocenia i wyświetla strony internetowe w wynikach wyszukiwania. System oceny przydatnej zawartości (helpful content) został zintegrowany z głównymi aktualizacjami algorytmu (core updates). Oznacza to, że od tej pory Google nie będzie ogłaszać oddzielnych aktualizacji skupiających się wyłącznie na przydatności treści, a mechanizmy oceny tego rodzaju treści stały się stałym elementem procesu aktualizacji głównych.

Co to oznacza dla właścicieli stron internetowych?

Jakie korzyści płyną z integracji aktualizacji helpful content z aktualizacją core update 2024?

Podsumowując, integracja aktualizacji helpful content z core updates to krok w stronę bardziej wartościowego i przyjaznego użytkownikom Internetu. Właściciele stron internetowych, którzy skupią się na tworzeniu rzetelnych i angażujących treści, mogą liczyć na lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania i większe zaufanie użytkowników.

Jak przygotować swoją stronę na zmiany w algorytmach wyszukiwarek?

Wraz z ciągłym rozwojem algorytmów wyszukiwarek, kluczowe jest, aby strony internetowe były przygotowane na nadchodzące zmiany. Chociaż nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces, istnieje kilka kluczowych wskazówek, które mogą pomóc w dostosowaniu strony do nowych realiów wyszukiwania.

To niezmiennie najważniejsza zasada SEO. Zamiast sztucznie optymalizować treści pod kątem algorytmów, twórcy powinni skupić się na dostarczaniu wartościowych informacji, które odpowiadają na potrzeby i pytania użytkowników. Pamiętaj, że algorytmy Google stają się coraz bardziej wyrafinowane i potrafią rozpoznać treści niskiej jakości generowane automatycznie.

Twoje treści powinny odzwierciedlać twoją wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Staraj się dostarczać rzetelnych informacji, popartych faktami i danymi. Unikaj powielania treści z innych stron i twórz unikalne teksty, które wnoszą nową wartość dla użytkowników.

Zastanów się, co użytkownik ma zyskać, odwiedzając daną stronę. Jakie informacje może tam znaleźć? Jakie potrzeby użytkownika może ona zaspokoić? Jasno określony cel strony ułatwi Ci tworzenie treści dopasowanych do oczekiwań odbiorców.

Chociaż SEO jest nadal ważnym elementem tworzenia stron internetowych, nie należy go traktować jako celu nadrzędnego. Pamiętaj, że algorytmy Google coraz lepiej rozumieją intencje użytkowników i karzą strony, które sztucznie manipulują wynikami wyszukiwania.

Chociaż narzędzia do automatycznego generowania treści mogą być kuszące, ich nadmierne stosowanie może negatywnie wpłynąć na jakość strony. Niskiej jakości treści generowane automatycznie są często rozpoznawane przez algorytmy Google i mogą obniżyć pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Świat się zmienia, a wraz z nim potrzeby użytkowników. Regularnie aktualizuj treści na swojej stronie, aby zapewnić, że informacje są aktualne i wiarygodne. Użytkownicy docenią świeże treści, a algorytmy Google będą postrzegać Twoją stronę jako aktywną i wartościową.

Stwórz na swojej stronie przestrzeń do interakcji z użytkownikami. Zachęcaj do komentowania, recenzowania i zadawania pytań. Im więcej interakcji na stronie, tym wyżej będzie ona oceniana przez algorytmy Google.

Pamiętaj, że treści reklamowe i promocyjne nie powinny dominować nad wartościowymi informacjami na Twojej stronie. Zbyt duża ilość reklam może negatywnie wpłynąć na doświadczenie użytkownika i obniżyć pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Dodatkowe wskazówki:

Stosując się do tych wskazówek, możesz przygotować swoją stronę na zmiany w algorytmach wyszukiwarek i zapewnić jej wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, że SEO to nie sprint, ale maraton. Ciągłe dbanie o wysoką jakość strony i dopasowanie jej do potrzeb użytkowników jest kluczem do sukcesu w długoterminowej perspektywie.

Poradnik Google na temat tworzenia przydatnej, wiarygodnej zawartości:

Wpływ aktualizacji Google na rankingi stron

Aktualizacje algorytmu Google są niczym wiatr we flagach dla świata SEO. Z jednej strony obiecują świeże powiewy, poprawiając jakość wyników wyszukiwania i dopasowując je do aktualnych potrzeb użytkowników. Z drugiej strony niosą ze sobą niepewność – strony, które dotychczas zajmowały wysokie pozycje, mogą spaść w rankingu, a te z niższych pozycji mogą zyskać na widoczności.

Dlaczego Google przeprowadza aktualizacje?

Kiedy mówimy o algorytmie Google, mamy na myśli proces Google polegający na wyświetlaniu i rankingu treści w SERP. Celem Google i jego algorytmu jest wyświetlanie treści, które użytkownicy uznają za przydatne na podstawie ich wyszukiwań. Mając to na uwadze, Google okresowo udoskonala i aktualizuje algorytm, zmieniając jego reakcję na określone czynniki treści i sygnały ze strony internetowej. Głównym celem jest więc Google jest dostarczanie użytkownikom najbardziej wartościowych i adekwatnych do ich potrzeb wyników wyszukiwania. Aktualizacje algorytmu pomagają w:

Google analizuje nie tylko frazy wpisywane w wyszukiwarkę, ale również kontekst wyszukiwania, historię użytkownika i inne sygnały, aby dostarczyć mu strony, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom.

Aktualizacje kładą nacisk na wartość merytoryczną treści, użyteczność strony, jej przyjazność dla użytkownika i inne czynniki, które wpływają na pozytywne doświadczenia użytkownika.

Google nieustannie walczy z nieuczciwymi praktykami SEO, które mają na celu sztuczne zawyżanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Jak aktualizacje wpływają na rankingi?

Chociaż Google nie ujawnia szczegółów dotyczących działania algorytmu, obserwacje pokazują, że aktualizacje mogą mieć różny wpływ na strony internetowe:

Co zrobić, aby poprawić pozycję strony po aktualizacji?

Jeśli Twoja strona straciła na widoczności po aktualizacji algorytmu, Google zaleca:

Należy jednak pamiętać, że:

Podsumowując aktualizacje Google to nieunikniony element świata SEO. Chociaż mogą one nieść ze sobą pewne wyzwania, stanowią również szansę na poprawę jakości strony i zwiększenie jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Ciągłe monitorowanie zmian algorytmu, wdrażanie najlepszych praktyk SEO i skupianie się na dostarczaniu wartościowych treści to kluczowe czynniki, które pomogą Ci utrzymać wysoką pozycję strony w dłuższej perspektywie.

Monitorowanie wyników po aktualizacji Google 2024

Aktualizacja algorytmu Google 2024 wprowadziła znaczące zmiany w algorytmie wyszukiwania, mające na celu poprawę jakości i trafności wyników. Skuteczne monitorowanie jej wpływu na Twoją witrynę jest kluczowe dla utrzymania widoczności i ruchu organicznego. Poniższy rozszerzony poradnik przedstawia szczegółowe kroki, które należy podjąć, aby ocenić wpływ aktualizacji i odpowiednio zoptymalizować swoją strategię SEO.

Analiza ruchu i zachowania użytkowników:

Monitorowanie pozycji w wynikach wyszukiwania:

Dogłębna analiza treści:

Audyt techniczny SEO:

Adaptacja i kontynuacja optymalizacji:

Pamiętaj, że aktualizacje algorytmu są naturalnym elementem ekosystemu wyszukiwarek i mają na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania dla użytkowników. Adaptacja do tych zmian wymaga ciągłego uczenia się, testowania i dostosowywania strategii SEO, co w dłuższej perspektywie zapewni Ci sukces w wyszukiwarkach.

SEO po aktualizacji z marca 2024 oraz jak uchronić się przed karami od Google

Aktualizacja Google z 2024 roku wprowadziła znaczące zmiany w algorytmie wyszukiwania, kładąc nacisk na doświadczenie użytkownika (UX), eksperckość, wiarygodność i użyteczność treści. Aby zachować i poprawić pozycję swojej strony w wynikach wyszukiwania, a także zminimalizować ryzyko kary po aktualizacji algorytmu, ważne jest, aby stosować najlepsze praktyki SEO zgodne z nowymi wytycznymi.

Skoncentruj się na E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness):

Twórz wysokiej jakości, przydatne treści:

Optymalizuj swoją stronę pod kątem intencji użytkownika:

Ulepszaj doświadczenie użytkownika (UX):

Przeprowadzaj audyty treści:

Buduj sieć linków zewnętrznych i wewnętrznych:

Dostosuj się do zmian obejmujących walkę ze spamem:

Zwróć uwagę na jakość treści generowanych przez AI:

Unikaj nadużywania wygasłych domen i manipulacji linkami:

Stosuj techniki SEO On-Page:

Monitoruj i reaguj na zmiany w algorytmie:

Aktualizacje algorytmu Google są wprowadzane regularnie. Używaj narzędzi takich jak Google Analytics i Google Search Console do monitorowania wpływu tych zmian na Twoją witrynę i bądź gotowy do dostosowania swoich strategii SEO. Możesz także śledzić branżowe serwisy, takie jak:

Stosując te praktyki, możesz zminimalizować ryzyko kary po aktualizacji algorytmu Google i utrzymać wysoką widoczność swojej strony w wyszukiwarce. Pamiętaj, że SEO to nie sprint, ale maraton. Długoterminowe działania oparte na wartościowych treściach i etycznych praktykach SEO są kluczem do sukcesu.

FAQ - najczęstsze pytania związane z aktualizacją Core / Spam Update 2024

Aktualizacja Google Core Update 2024 to znacząca modyfikacja algorytmu wyszukiwarki Google, której celem jest:

 • ► Poprawa jakości wyników wyszukiwania poprzez promowanie wartościowych, rzetelnych i użytecznych treści.
 • ► Ograniczenie widoczności treści niskiej jakości, spamu i stron wykorzystujących sztuczne techniki manipulacji rankingiem.

Głównym celem Spam Update 2024 jest:

 • ► Zwalczanie treści niskiej jakości: Chodzi o treści generowane automatycznie, skopiowane z innych stron lub nie wnoszące wartości dla użytkowników.
 • ► Zwalczanie nadużyć w SEO: Aktualizacja ma na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk, takich jak wykorzystywanie wygasłych domen, kupowanie linków lub tworzenie stron-satelitów.

Nadużycie reputacji witryn odnosi się do wykorzystywania stron trzecich do sztucznego podnoszenia pozycji w wynikach wyszukiwania. Może to obejmować:

 • ►Publikowanie artykułów sponsorowanych bez nadzoru: Treści niskiej jakości publikowane na innych stronach w celu pozyskania linków zwrotnych.
 • ► Wykorzystywanie wygasłych domen: Rejestrowanie domen, które kiedyś posiadały wysoką reputację, i wykorzystywanie ich do publikowania treści niskiej jakości.

Nowe zmiany w algorytmie Google to dla twórców treści internetowych:

 • ► Wyzwanie i szansa: Twórcy niskiej jakości treści mogą stracić na widoczności w wynikach wyszukiwania. Z drugiej strony, twórcy wartościowych treści mogą zyskać na większym ruchu organicznym.
 • ► Konieczność adaptacji: Twórcy treści powinni skupić się na tworzeniu treści oryginalnych, wartościowych i odpowiadających na potrzeby użytkowników.

Google traktuje takie praktyki jako spam i może podjąć następujące działania:

 • ► Algorytmiczne kary: Obniżenie pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
 • ► Manualne działania: Ręczne usunięcie strony z wyników wyszukiwania.

Jeśli Twoja strona straciła na widoczności po aktualizacji Google, możesz podjąć następujące kroki:

 • ► Przeprowadź audyt treści: Zidentyfikuj i usuń treści niskiej jakości.
 • ► Skup się na jakości: Twórz wartościowe treści, które odpowiadają na potrzeby użytkowników.
 • ► Optymalizuj pod kątem E-E-A-T: Zadbaj o wiarygodność strony i ekspertyzę autorów.
 • ► Zaktualizuj istniejące treści: Upewnij się, że Twoje treści są aktualne i wartościowe.

Google dało właścicielom stron dwumiesięczny okres dostosowawczy na wdrożenie zmian związanych z nową polityką reputacji witryn (do 5 maja 2024 roku). Pozostałe zmiany w algorytmie są wprowadzane stopniowo i mogą mieć natychmiastowy wpływ na ranking witryn.

Autor: Rafał Gawor

Freelancer SEO | Copywriter kiedy trzeba

Podziel się:

Pozycjonowanie

Wyślij nam adres swojej strony, a my poddamy ją kompleksowej analizie, która obejmuje widoczność w wynikach wyszukiwania, aktualny ruch na stronę, profil linków, porównanie do konkurencji i audyt techniczny.
 
Na podstawie wyników analizy zaproponujemy odpowiedni budżet, który pozwoli w perspektywie czasu osiągnąć satysfakcjonujące efekty, a więc zwiększoną widoczność w naturalnych wynikach wyszukiwania na coraz więcej fraz i wyższe pozycje – o wiele więcej fraz kluczowych w TOP 10, a tym samym wzrost ruchu, konwersji i sprzedaży. 

Kampania Google Ads i Facebook Ads

Jeśli jesteś zainteresowany kampaniami Google Ads i Facebook Ads zaznacz odpowiednie usługi, a my przygotujemy adekwatne propozycje pod tym kątem. 

Opisz swój biznes, określ swoje cele oraz na czym Ci zależy. Po analizie Twojej strony oraz branży zaproponujemy optymalne rozwiązanie, włącznie z propozycją budżetu potrzebnego na efektywne działania. Dobierzemy także optymalny rodzaj kampanii, która idealnie będzie pasowała do Twojego biznesu.

Szybki kontakt

Pozycjonowanie

+48 792 955 350

Kampanie Google Ads

+48 660 292 265

Zamów bezpłatną analizę i wycenę

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Usługa
(więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityka Prywatności)

Oceń tekst

Średnia ocen 5 / 5. Liczba głosów 2

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Similar Posts